หน้าหลัก
  ที่พัก
  กิจกรรม
  อัตราค่าบริการ
  แผนที่การเดินทาง
  ภาพบรรยากาศ
  ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
บ้านริมสวน
          บ้านพัก ๑ หลัง มี ๒
ห้อง พักได้ ๔ ท่าน  ราคาห้องละ ๑,๘๐๐ บาท  พร้อมอาหารเช้า
               ทุกห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่น  พัดลม  ทีวี
 
 
 
 

 
บ้านริมน้ำ
          บ้านพัก ๓ ห้องนอน ๓ ห้องน้ำ  พักได้ ๑๐
- ๑๒ ท่าน  ราคาหลังละ ๖,๕๐๐ บาท พร้อมอาหารเช้า
               มีเครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม ทีวี
 
 
 
 

      

 
เต้นท์
          เต้นท์เล็ก พักได้ ๒
ท่าน  ท่านละ ๓๐๐ บาท
          เต้นท์ใหญ่ พักได้ ๕ ท่าน  ท่านละ ๓๐๐ บาท
          นำเต้นท์มาเอง ราคาท่านละ ๒๐๐ บาท
          ทุกรายการรวมอาหารเช้า
 
ติดต่อจองห้องพักได้ที่ 08-1868-4935 , 08-1622-0517